Без Татарстанны яратабыз – салымнарны вакытында түлибез!

9 октябрь 2019 ел., чәршәмбе

2018 елның салым чоры өчен гражданнарга быел җибәрелгән салым хәбәрнамәсе вакытында, 2019 елның 2 декабреннән дә соңга калмыйча үтәлергә тиеш!

Салым түләүче-физик затлар өчен физик затлар кеременә салым (салым агенты НДФЛ суммасын тотып калмаган кайбер керемнәргә карата), транспорт салымы, җир салымы, физик затлар милкенә салым суммасын исәпләү бурычы (Россия Федерациясе Салым кодексының 52 ст.).

Шуңа бәйле рәвештә, салым органы салым түләү срогы чыкканчы 30 көннән дә соңга калмыйча салым түләүчегә салым уведомлениесе җибәрә. Салым хәбәрнамәсе формасы Россия Федераль салым хезмәтенең 2016 елның 7 сентябрендәге № ММВ-7-11/477 боерыгы белән расланган (15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@ редакциясендә).

2019 елның 1 июненнән салым белдерү кәгазе рәвешендә салымнарны бюджет системасына күчерү өчен реквизитлар күрсәтелә. Шул ук вакытта аерым түләү документы (ПД формасы буенча квитанция) җибәрелми.

Физик затлар тарафыннан күчемсез мөлкәт объектларына һәм (яки) транспорт чараларына карата түләнергә тиешле салым календарь елына кадәр салым белдерү кәгазе җибәргән өч салым чорыннан да артыграк булмаган вакытта салым органнары тарафыннан исәпләнә. Әгәр салым органы тарафыннан исәпләнгән салымнарның гомуми суммасы 100 сумнан ким булган очракта, салым белдерүе, салым органы тарафыннан салым белдерүен җибәрү мөмкинлеге югалган календарь елында салым хәбәрнамәсен җибәрү очрагыннан тыш, җибәрелми.

2019 елның 1 гыйнварыннан элек исәпләнгән җир салымы һәм физик затлар милкенә салым суммаларын яңадан исәпләү гамәлгә ашырылмый, әгәр элек түләнгән салымнар суммасы артса.

Салым белдерүе расписка астында тапшырылырга, почта аша заказлы хат белән җибәрелергә яки «салым түләүченең шәхси кабинеты»аша электрон формада тапшырылырга мөмкин. Салым хәбәрнамәсен почта аша заказлы хат җибәргән очракта, салым белдерүе заказлы хат җибәргәннән соң алты көн узгач алынган дип санала.

Салым уведомлениесе «салым түләүченең шәхси кабинеты» (ЛК) кулланучылар өчен ЛКДА урнаштырыла һәм, кулланучыдан, кәгазьдә документлар алу кирәклеге турында хәбәрнамә алу очракларыннан тыш, почта хәбәрнамәсе кабатланмый.

2018 елның салым чоры өчен салым белдерүе 2019 елда җибәрелә һәм 2019 елның 2 декабреннән дә соңга калмыйча үтәлергә тиеш (анда күрсәтелгән салымнарны бюджет системасына түләгәндә).

Салым салудагы төп үзгәрешләр
физик затларның мөлкәтләре 2019 елдан (федераль дәрәҗә)

1) транспорт салымы

1.1) Россия Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы сайтында(http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_dlya_nalogovogo_perioda_2018_goda2 2018 елның салым чорында куллану өчен уртача бәясе 3 млн. сум булган җиңел автомобильләр Исемлеге бастырып чыгарылды (362 ст. 2 п.), исемлеккә кергән автомобильләргә салым артыклык коэффициентларын исәпкә алып исәпләнә (1,1 дән 3 кә кадәр).);

1.2) 2018 елның салым чорыннан алып, аларны урлап китүгә яки урлауга бәйле рәвештә эзләнүдә булган транспорт чаралары, элеккеге кебек, эзләү вакыты чыкканчы түгел, ә законлы хуҗасына кире кайтарылганчы салым салынмый (пп). РФ НК 358 ст. 1 п.); 

1.3) салым ставкаларында һәм салым ташламаларында үзгәрешләр шулай ук Россия Федерациясе субъектлары законнары нигезендә региональ дәрәҗәдә булырга мөмкин (тулырак мәгълүматны «Милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә мәгълүмат " ярдәмендә алырга мөмкин (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). 

Салым ставкаларыннан, ташламалардан һәм салым базасыннан чыгып исәп - хисап салым инспекциясеннән яки Россия Федераль салым хезмәтенең контакт-үзәгенә мөрәҗәгать итеп (тел.8 800 – 222-22-22) салымнар күләмен үзгәртүнең сәбәпләрен ачыкларга мөмкин.

2) Җир салымы

2.1) 2018 елның салым чорыннан салымның еллык үсешен, алдагы ел белән чагыштырганда, 10 проценттан да артмаган күләмдә чикли торган коэффициент, торак төзелеше өчен салымны исәпләгәндә, аларның үз вакытында төзелмәвенә бәйле артыклык коэффициенты кулланылган җир кишәрлекләреннән тыш (пп. РФ НК ның 396 ст. 15-17);

2018 елның салым чорыннан башлап, рөхсәт ителгән файдалану төрен, җир категорияләрен һәм (яки) мәйданны үзгәртү нәтиҗәсендә җир кишәрлегенең кадастр бәясен билгеләү өчен нигез булып торган белешмәләрнең Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрына кертелгәннән соң исәпкә алына (РФ НК 391 ст. 1 п.);

2.3) 2018 елның салым чорыннан башлап, балигъ булмаган өч һәм аннан да күбрәк балалары булган затларга бер җир кишәрлеге мәйданының 600 кв.м кадастр бәясенә салым күләмен киметүче салым чигерүе (пп. РФ НК ның 391 ст. 5 п.);

2.4) 2018 елның салым чорыннан салым түләүчеләрнең льготалы категорияләренә керүче салым түләүчеләр (пенсионерлар, инвалидлар, күпбалалы) өчен салым тотып калынган акчаны кире кайтару буенча гаризасыз тәртип билгеләнде. Әгәр салым органнарының мондый затлар турында мәгълүматлар бар инде (мәсәлән, инвалид тарафыннан транспорт салымы буенча ташлама игълан ителгән булса, пенсионер фатирга салым түләүдән азат итүче ташламадан файдаланган), ул вакытта салым тотып калынган акчаны бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәкми, салым тотып калынган акча автомат рәвештә кулланылачак (РФ Салым Кодексының 396 маддәсенең 10 п.);

2.5) 2019 елдан салымны яңадан исәпләү, әгәр мондый яңадан исәпләү элек түләнгән салымның артуына китергән булса, тыю гамәлдә була (РФ НК 52 ст. 2.1 п.);

2.6) кайбер төбәкләрдә 2018 елның салым чорында кулланыла торган җирләрне дәүләт кадастр бәяләвенең яңа нәтиҗәләре үз көченә керде. Кадастр бәясенең үзгәрүе турында тулырак мәгълүматны Росреестр һәм КФҮ органнарында алырга мөмкин;

2.7) салым ставкаларында һәм салым ташламаларында үзгәрешләр шулай ук муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнарының норматив хокукый актлары (федераль әһәмияттәге Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Севастополь шәһәрләре законнары) нигезендә муниципаль дәрәҗәдә булырга мөмкин (тулырак мәгълүматны «Милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә мәгълүмат " ярдәмендә алырга була) (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

Салымнарны исәпләү региональ һәм муниципаль дәрәҗәдә билгеләнә торган салым ставкаларыннан, ташламалардан һәм салым базасыннан чыгып үткәрелгәнгә күрә, конкрет ситуациядә салым күләме үзгәрүнең сәбәпләрен салым инспекциясендә ачыкларга яки Россия Федераль салым хезмәтенең контакт-үзәгенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин (тел. 8 800-222-22-22).

3) физик затлар милкенә салым

3.1) 2018 елның салым чорына салымны исәпләгәндә түбәндәге коэффициентлар кулланыла (пп. РФ НК 408 ст. 8, 8.1 ст.):

0.2-7 төбәк өчен (Калуга, Липецк, Ростов, Саратов, Төмән, Ульяновск өлкәләре, Пермь крае), анда кадастр бәясе салым базасы сыйфатында беренче ел кулланыла;

0.4 (2018 елда 0.2 иде) - 14 регион өчен (Саха Республикасын, Краснодар, Хабаровск крайларын, Оренбург өлкәсен дә кертеп), анда кадастр бәясе салым базасы сыйфатында икенче ел кулланыла;

0.6 (2018 елда 0.4 иде) – 21 төбәк өчен (шул исәптән (Санкт-Петербург, Ставрополь крае, Воронеж, Чиләбе өлкәләрен дә кертеп), анда кадастр бәясе салым базасы буларак өченче ел кулланыла;

Узган салым чоры белән чагыштырганда салым үсешен 10 процент чикләүнең (Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Башкортстан Республикасы, Татарстан Республикасы) кадастр бәясе өченче һәм аннан соңгы елларда салым базасы сыйфатында кулланыла торган 49 төбәк (исемлеккә кертелгән объектлардан тыш, РФ НК 378.2 ст.7 п. нигезендә билгеләнә торган объектлардан, шулай ук абзда каралган объектлардан тыш) өчен. РФ НК 378.2 ст. 10 п.);

объектның инвентарьлаштыру бәясенә карата коэффициент-дефлятор 1.481 (2018 елда 1.425 иде) – 2018 елдан салым кадастр бәясеннән чыгып исәп-хисап ясауга күчмәгән төбәкләрдә;

3.2) 2018 елның салым чорыннан балигъ булмаган өч һәм аннан күбрәк балалары булган затларга фатирның гомуми мәйданы 5 кв. м., фатирның бер өлеше, бүлмә һәм торак йортның гомуми мәйданы 7 кв. м. кадастр бәясенә салым күләмен киметүче өстәмә салым вычетлары бирелде (РФ НК 403 ст. 6.1 п.);

3.3) 2018 елның салым чорыннан ташламалы категория салым түләүчеләр өчен (ппда күрсәтелгән 50 кв.м. дан артмаган күп балалы, хуҗалык корылмалары хуҗалары). РФ НКның 407 ст. 1 п. 1. салым ташламаларын (шул исәптән салым тотып калынган акчаны) бирүнең гаризасыз тәртибе билгеләнгән. Әгәр салым органнарының мондый затлар турында мәгълүматлар бар инде (мәсәлән, инвалид тарафыннан транспорт салымы буенча ташлама игълан ителгән булса, пенсионер җир салымын түләүдән азат итүче ташламадан файдаланган), ул вакытта салым ташламаларын бирү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәкми, салым ташламасы автомат рәвештә кулланылачак (РФ НК 407 ст. 6 п.);

3.4) агымдагы елдан башлап салым, күчемсез милекнең Бердәм дәүләт реестрында аның хокукы туктатылу датасына карамастан, тулысынча җимерелгән яки юк ителгән капиталь төзелеш объектына карата түгел (РФ НК 408 ст. 2.1 п.);

3.5) 2019 елдан салымны яңадан исәпләү, әгәр мондый яңадан исәпләү элек түләнгән салымның артуына китергән булса, тыю гамәлдә була (РФ НК 52 ст. 2.1 п.);

3.6) кайбер төбәкләрдә 2018 елның салым чорында кулланыла торган күчемсез милек объектларына дәүләт кадастр бәяләвенең яңа нәтиҗәләре үз көченә керде. Кадастр бәясенең үзгәрүе турында тулырак мәгълүматны Росреестр һәм КФҮ органнарында алырга мөмкин.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования